فیلم های آموزشی

معرفی گروه

مدير گروه

  نام و نام خانوادگی:

دکتر فاطمه محرري

 

 
  تحصيلات:

- دکترای حرفه ای پزشکی عمومی،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

- دکترای تخصصی روان پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد

- فوق تخصص روانپزشکي کودک و نوجوان

 
  سمت/ رتبه: عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
  تلفن: 37112722-0511  
  پست الكترونيكي:

mohararif1[at]mums.ac.ir

 
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (cv)

 
  آدرس محل كار

مشهد، انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي

  
 
 

 

 

معرفی گروه

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد،  تا سال 1349 از بیمارستان روان پزشکی حجازی استفاده می کرده است. با توجه به این که بیمارستان مزبور فاقد امکانات لازم به عنوان "بخش روان پزشکی آموزشی بود، پس از شروع به کار آقای دکتر محسن موفقی به عنوان دانشیار روان پزشکی از درمانگاه روان پزشکی بیمارستان قائم (عج) برای آموزش دانشجویان استفاده نمود. در سال 1352 "بیمارستان خصوصی روان پزشکی صالح" با ظرفیت 50 تخت تاسیس شد، و دانشکده پزشکی با انعقاد قرارداد با بیمارستان مذکور، فعالیتهای آموزشی خود را در آن بیمارستان اجرا نمود. به علت بعضی مشکلات در سال 1355 قرارداد مزبور فسخ گردید، و آموزش دانشجویان پزشکی و دستیاران روان پزشکی همچنان در درمانگاه روان پزشکی بیمارستان قائم(عج) ادامه یافت.

پس از پیروزی انقلاب مقدس اسلامی، با تلاش هاي دلسوزانه و پيگيري مجدانه آقاي دکتر سيد ابوالقاسم حسيني کاخ پذیرایی استانداری خراسان، با موافقت شورای انقلاب، برای تاسیس مرکز روان پزشکی اختصاص یافت. این مرکز که با نام "مرکز بهداشت روانی و روان پزشکی شفا" فعالیت خود را آغاز کرد، ابتدا با ظرفیت 20 تخت کار خود را شروع نمود، و به تدریج با احداث ساختمان اختصاصی برای درمان موارد روان پزشکی، با 120 تخت کار خود را ادامه داد. در سال 1379 با تغيير کاربري بيمارستان شفا، آموزش روانپزشکي به بيمارستان ابن سينا منتقل شد.

در حال حاضر بيمارستان ابن سینا با حضور 20 عضو هيأت علمي دوره های آموزشی نظري و عملي را برای دانشجويان پزشکي در مقطع عمومي، دستياران تخصصي روانپزشکي، دستياران فوق تخصصي رشته روانپزشکي کودک و نوجوان و همچنين دانشجويان پيراپزشکي از جمله دانشجويان پرستاري، روانشناسي ، گفتار درماني، مددکاري و ...ارائه می نماید.

زمينه هاي فعاليت گروه :

1-     روانپزشک عمومي: تربيت دستيار تخصصی و آموزش دانشجويان پزشکی مقطع عمومي

2-     روانپزشکي کودک و نوجوان: آموزش دستياران تخصصي و فوق تخصصي روانپزشکي کودک و نوجوان در مراکز سرپايي و بستري،

3-     روانپزشکي سالمندان: ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و درماني در مراکز سرپايي و بستري

4-     اعتياد و آسيب هاي اجتماعي : همکاري نزديک و مشارکت در پروژه هاي پژوهشي مرکز تحقيقات اعتياد و سوء مصرف مواد و مراکز سازمان بهزيستي و معاونت پيشگيري وزارت بهداشت و اداره سلامت روان

5-     انجام و فعاليتهاي بين بخشي (multidisciplinary) در زمينه آموزشي و پژوهشي با سایر گروههاي آموزشي دانشگاه متبوع از جمله گروه ژنتيک (مرکز تحقيقات ژنتيک)، کار درماني، توانبخشي، روانپرستاري، روانشناسي باليني، گفتار درماني، فيزيوتراپي و ...

6-     رواندرماني شامل آموزش نظري و عملي رواندرماني شناختي – رفتاري و حمايتي و رواندرماني تحليلي براي مراجعين سرپايي و گروه درماني براي بيماران بستري

7-     مرکز سلامت روان جامعه نگر: ارائه خدمات سلامت و بهداشت روان به اقشار مختلف جامعه از جمله بهداشت روان مدارس، بهداشت روان بارداري، بهداشت روان سالمندي

8-     بخش روانپزشکي رابط مشاور بيمارستان امام رضا (ع) : ارائه خدمات به بيماران بستري با مشکلات روان تني، ارائه خدمات مشاورة روانپزشکي به ساير بخش هاي بيمارستان امام رضا (ع)

 

اعضاي هيأت علمي گروه روانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد :

     دکتر علي آخوندپور منطقي  متخصص روانپزشكي دانشيار دانشگاه

     دکتر فرزاد اکبرزاده  متخصص روانپزشكي  استاديار دانشگاه

     دکتر مهدي اميري متخصص روانشناسي باليني استاديار دانشگاه

     دکتر نگار اصغري پور  متخصص روانشناسي باليني استاديار دانشگاه

     دکتر فاطمه بهداني متخصص روانپزشكي استاد دانشگاه

     دکتر سيد علي ثاقبي متخصص روانپزشكي استاديار دانشگاه

     دکتر پريا حبراني متخصص روانپزشكي فوق تخصص روانپزشکي کودک و نوجوان دانشيار دانشگاه

     دکتر امير رضايي ارداني متخصص روانپزشكي استاديار دانشگاه

     دکتر سيد عليرضا سجادي  متخصص روانپزشكي  دانشيار دانشگاه

     دکتر عاطفه سلطاني فر متخصص روانپزشكي فوق تخصص روانپزشکي کودک و نوجوان دانشيار دانشگاه

     دکتر علي طلائي متخصص روانپزشكي دانشيار دانشگاه

     دکتر حميد طوفاني متخصص روانپزشكي استاديار دانشگاه

     دکتر ابراهيم عبدالهيان متخصص روانپزشكي فلوشيپ روانپزشکي کودک و نوجوان استاد دانشگاه

     دکتر محمدرضا فياضي بردبار متخصص روانپزشكي دانشيار دانشگاه

     دکتر فرهاد فريد حسيني متخصص روانپزشكي استاديار دانشگاه

     دکتر فاطمه محرري متخصص روانپزشكي فوق تخصص روانپزشکي کودک و نوجوان دانشيار دانشگاه

     دکتر نغمه مخبر متخصص روانپزشكي فلوشيپ سالمندان و نروسايکياتري استاد دانشگاه

     دکتر مرتضي مدرس غروي متخصص روانشناسي باليني استاديار دانشگاه

     دکتر پيمان هاشميان متخصص روانپزشكي فوق تخصص روانپزشکي کودک و نوجوان استاديار دانشگاه

متخصصین مغز و اعصاب و روانپزشک بیمارستان و مرکز آموزشی ابن سینا و دکتر حجازی

     دکتر علی رضا ابراهیمی

     شعله بهمن نخجوان

     دکتر هادی اسدپور

     دکتر علی ربانی زاده  معاونت درمان بیمارستان و مرکز اموزشی ابن سینا و دکتر حجازی

     دکتر فریبرز رضایی طلب

     محمود روشندل فدافن

     حميدرضا صالحيان

     رضا محسني بيرجندي

     ایرج وثوق

افتخارات گروه روانپزشکي

     گروه برگزيده آموزشي در چهارمين جشنواره شهيد مطهري

     گروه برتر آموزشي در ششمين جشنواره شهيد مطهري

     گروه برتر آموزشي در هفتمين جشنواره شهيد مطهري ارديبهشت 93  در زمينه کسب رتبه اول کشوري توسط دانشجويان دانشکده پزشکي در درس روانپزشکي در امتحان جامع پيش کارورزي – اسفند 91

     گروه برگزيده علوم باليني از نظر آموزش پزشکي عمومي براساس متندات لاگ پزشکي عمومي در سال 1393

     گروه برتر آموزشي براساس کسب تأييد در ارزشيابي پزشکي عمومي و تخصصي روانپزشکي

     گروه برتر در هفتمين جشنواره شهيد مطهري در زمينه آموزش دوره کارآموزي پزشکي عمومي براساس مستندات لاگ الکترونيک کارآموزي

     گروه برتر هفتمين جشنواره شهيد مطهري براساس ارزشيابي دانشجويان پزشکي

 

افتخارات

اجراي محورهاي حاكميت باليني :

1-     پيشروبودن بيمارستان دربرنامه تعالي سازماني (EFQM) وكسب رتبه دوم درتحول وتعالي سازماني بخش سلامت در ارديبهشت ماه1391.

2-     كسب درجه يك ارزشيابي بيمارستان از سال1385بصورت متوالي تاپايان سال1392.

3-     كسب گواهينامه درجه يك اعتباربخشي ملي درپايان سال1393.

4-     اجراي برنامه نظام تحول سلامت.

5-     راه اندازي اولين مركز لابراتوار خواب .

6-     راه اندازي اولين مركز بستري درمان سوءمصرف مواددر سال 1389.

7-     راه اندازي اولين بخش روانپزشكي سالمندان كشور درسال 1386.

 

 

 

ماموریت

بیمارستان و مرکز آموزشي، درماني و روان پزشکي ابن سينا و دکتر حجازي واقع در خراسان رضوي،  يکي از واحدهاي دانشگاه علوم پزشکي مشهد و از بزرگترين مراکز روان پزشکي کشور با 1145 تخت مي باشد كه در راستاي سياست هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  با توجه به ارتقاء مستمر كيفيت  مراقبت هاي بهداشتي  –  درماني و ايمني بيمار و كاركنان به امر آموزش و پژوهش و ارائه خدمات تشخيصي و درماني به كليه مراجعين اعصاب و روان شرق و شمال شرق کشور به ويژه زائرين بارگاه حضرت ثامن الائمه  مي پردازد. خدمات فوق به وسيله نيروهاي متخصص و مجرب و با استفاده ازامکانات و فن آوري هاي روز از قبيل کلينيک مرکز درمان درد (مدد) ، کلينيک خواب، واحد درمان هاي تحريکي مغز، واحد نوار مغز، بخش هاي فوق تخصصي روان پزشکي سالمندان و کودک و نوجوان، بخش درمان سوء مصرف مواد و بخش هاي روانپزشکي، آموزشي و درماني صورت مي پذيرد.

 

معاونین گروه

 

  معاون آموزشی گروه  
    نام و نام خانوادگی  دکتر ابراهیم عبداللهیان  
    مرتیه علمی :  استاد  
    رشته تحصیلی:    
    پست الکترونیک :    
    تلفن :    
         

 

  معاون پژوهشی گروه  
    نام و نام خانوادگی  دکتر عاطفه سلطانی فر  
    مرتیه علمی :  دانشیار  
    رشته تحصیلی:    
    پست الکترونیک :    
    تلفن :    
         

 

  مسئول آموزش دستیاران  
    نام و نام خانوادگی  دکتر امیر رضایی اردانی  
    مرتیه علمی :  دانشیار  
    رشته تحصیلی:    
    پست الکترونیک :    
    تلفن :    
         


  مسئول آموزش کارورزان  
    نام و نام خانوادگی  دکتر محمدرضا فیاضی  
    مرتیه علمی :  استاد  
    رشته تحصیلی:    
    پست الکترونیک :    
    تلفن :    
         


  مسئول آموزش کارآموزان
 
    نام و نام خانوادگی  دکتر فاطمه بهدانی  
    مرتیه علمی :  استاد  
    رشته تحصیلی:    
    پست الکترونیک :    
    تلفن :    
         


 

صفحه1 از2

IMAGE
خواص شادی
نقش شادی در سلامت بدن و روح انکار ناپذیر است؛ مطالعات صورت گرفته در چند سال اخیر حاکی از آن است که نقش شادی بر سلامت قلب، مغز و سیستم ایمنی بیش از حد تصور است. به گزارش ایرنا، گرچه شادی می تواند ریشه ژنتیکی داشته باشد؛ ولی... ادامه مطلب...
IMAGE
عوامل سلامت سالمندان
عوامل سلامت سالمندان به گزارش شفقنا به نقل از سلامتی در دوران پیری فعالیت‌های جسمانی و روانی کاهش پیدا کرده و ابتلا به بیماری‌ها و اختلالات ارتباطی باعث بوجود آمدن احساس درماندگی در آنان می شود.  در مورد نگرش افراد... ادامه مطلب...

لاگ بوک

IMAGE
افتخارات
اجراي محورهاي حاكميت باليني : 1-     پيشروبودن بيمارستان دربرنامه تعالي سازماني (EFQM) وكسب رتبه دوم درتحول وتعالي سازماني بخش... ادامه مطلب...
IMAGE
ماموریت
بیمارستان و مرکز آموزشي، درماني و روان پزشکي ابن سينا و دکتر حجازي واقع در خراسان رضوي،  يکي از واحدهاي دانشگاه علوم پزشکي... ادامه مطلب...
 

لطفا پرسش هاي خود را از طريق ايميل [at]mums.ac.ir براي ما ارسال بفرماييد.

 
     
پیام
  مراکز روانپزشکي ابن سينا و دکتر حجازي با سابقه اي بيش از 60 سال، به عنوان مهمترين مراکز آموزشي پژوهشي درماني روانپزشکي در شرق و شمال شرق کشور فعاليت دارند. در اين بيمارستان ها پزشکان و کادر درماني کوشش مي کنند تا بيماران از تسهيلات بيمارستاني و امکانات پزشکي در جهت بهبودي هر... ادامه مطلب...
   
   

برنامه امتحانات

 
       
   

 

 

 

IMAGE
مناسبت های ویژه
   روز روانشناس چه روزی است 9 اردیبهشت مصادف با 28 آوریل، هرساله به عنوان روز روان‌شناس و مشاور در سرتاسر جهان، مراسم‌هایی در رستای معرفی هرچه بهتر این شاخه از علم برگزار می‌شود.   تاریخ روانشناسی به عنوان دانش مطالعهٔ رفتار و ذهن انسان به یونان باستان باز می‌گردد. شواهدی... ادامه مطلب...