IMAGE مدير گروه
دوشنبه, 30 -3443
  نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه محرري       تحصيلات: - دکترای حرفه ای پزشکی... ادامه مطلب ...
IMAGE معرفی گروه
پنج شنبه, 03 فروردين 1396
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد،  تا سال 1349 از بیمارستان روان پزشکی حجازی استفاده می... ادامه مطلب ...
IMAGE افتخارات
پنج شنبه, 03 فروردين 1396
اجراي محورهاي حاكميت باليني : 1-     پيشروبودن بيمارستان دربرنامه تعالي سازماني... ادامه مطلب ...

مراکز روانپزشکي ابن سينا و دکتر حجازي با سابقه اي بيش از 60 سال، به عنوان مهمترين مراکز آموزشي پژوهشي درماني روانپزشکي در شرق و شمال شرق کشور فعاليت دارند. در اين بيمارستان ها پزشکان و کادر درماني کوشش مي کنند تا بيماران از تسهيلات بيمارستاني و امکانات پزشکي در جهت بهبودي هر چه سريعتر استفاده نمايند. افراد نيکوکار و دلسوز نيز
در اين امر ياور تيم درماني هستند.

ادامه مطالب