معرفی گروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد،  تا سال 1349 از بیمارستان روان پزشکی حجازی استفاده می کرده است. با توجه به این که بیمارستان مزبور فاقد امکانات لازم به عنوان "بخش روان پزشکی آموزشی بود، پس از شروع به کار آقای دکتر محسن موفقی به عنوان دانشیار روان پزشکی از درمانگاه روان پزشکی بیمارستان قائم (عج) برای آموزش دانشجویان استفاده نمود. در سال 1352 "بیمارستان خصوصی روان پزشکی صالح" با ظرفیت 50 تخت تاسیس شد، و دانشکده پزشکی با انعقاد قرارداد با بیمارستان مذکور، فعالیتهای آموزشی خود را در آن بیمارستان اجرا نمود. به علت بعضی مشکلات در سال 1355 قرارداد مزبور فسخ گردید، و آموزش دانشجویان پزشکی و دستیاران روان پزشکی همچنان در درمانگاه روان پزشکی بیمارستان قائم(عج) ادامه یافت.

پس از پیروزی انقلاب مقدس اسلامی، با تلاش هاي دلسوزانه و پيگيري مجدانه آقاي دکتر سيد ابوالقاسم حسيني کاخ پذیرایی استانداری خراسان، با موافقت شورای انقلاب، برای تاسیس مرکز روان پزشکی اختصاص یافت. این مرکز که با نام "مرکز بهداشت روانی و روان پزشکی شفا" فعالیت خود را آغاز کرد، ابتدا با ظرفیت 20 تخت کار خود را شروع نمود، و به تدریج با احداث ساختمان اختصاصی برای درمان موارد روان پزشکی، با 120 تخت کار خود را ادامه داد. در سال 1379 با تغيير کاربري بيمارستان شفا، آموزش روانپزشکي به بيمارستان ابن سينا منتقل شد.

در حال حاضر بيمارستان ابن سینا با حضور 20 عضو هيأت علمي دوره های آموزشی نظري و عملي را برای دانشجويان پزشکي در مقطع عمومي، دستياران تخصصي روانپزشکي، دستياران فوق تخصصي رشته روانپزشکي کودک و نوجوان و همچنين دانشجويان پيراپزشکي از جمله دانشجويان پرستاري، روانشناسي ، گفتار درماني، مددکاري و ...ارائه می نماید.

زمينه هاي فعاليت گروه :

1-     روانپزشک عمومي: تربيت دستيار تخصصی و آموزش دانشجويان پزشکی مقطع عمومي

2-     روانپزشکي کودک و نوجوان: آموزش دستياران تخصصي و فوق تخصصي روانپزشکي کودک و نوجوان در مراکز سرپايي و بستري،

3-     روانپزشکي سالمندان: ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و درماني در مراکز سرپايي و بستري

4-     اعتياد و آسيب هاي اجتماعي : همکاري نزديک و مشارکت در پروژه هاي پژوهشي مرکز تحقيقات اعتياد و سوء مصرف مواد و مراکز سازمان بهزيستي و معاونت پيشگيري وزارت بهداشت و اداره سلامت روان

5-     انجام و فعاليتهاي بين بخشي (multidisciplinary) در زمينه آموزشي و پژوهشي با سایر گروههاي آموزشي دانشگاه متبوع از جمله گروه ژنتيک (مرکز تحقيقات ژنتيک)، کار درماني، توانبخشي، روانپرستاري، روانشناسي باليني، گفتار درماني، فيزيوتراپي و ...

6-     رواندرماني شامل آموزش نظري و عملي رواندرماني شناختي – رفتاري و حمايتي و رواندرماني تحليلي براي مراجعين سرپايي و گروه درماني براي بيماران بستري

7-     مرکز سلامت روان جامعه نگر: ارائه خدمات سلامت و بهداشت روان به اقشار مختلف جامعه از جمله بهداشت روان مدارس، بهداشت روان بارداري، بهداشت روان سالمندي

8-     بخش روانپزشکي رابط مشاور بيمارستان امام رضا (ع) : ارائه خدمات به بيماران بستري با مشکلات روان تني، ارائه خدمات مشاورة روانپزشکي به ساير بخش هاي بيمارستان امام رضا (ع)

 

اعضاي هيأت علمي گروه روانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد :

     دکتر علي آخوندپور منطقي  متخصص روانپزشكي دانشيار دانشگاه

     دکتر فرزاد اکبرزاده  متخصص روانپزشكي  استاديار دانشگاه

     دکتر مهدي اميري متخصص روانشناسي باليني استاديار دانشگاه

     دکتر نگار اصغري پور  متخصص روانشناسي باليني استاديار دانشگاه

     دکتر فاطمه بهداني متخصص روانپزشكي استاد دانشگاه

     دکتر سيد علي ثاقبي متخصص روانپزشكي استاديار دانشگاه

     دکتر پريا حبراني متخصص روانپزشكي فوق تخصص روانپزشکي کودک و نوجوان دانشيار دانشگاه

     دکتر امير رضايي ارداني متخصص روانپزشكي استاديار دانشگاه

     دکتر سيد عليرضا سجادي  متخصص روانپزشكي  دانشيار دانشگاه

     دکتر عاطفه سلطاني فر متخصص روانپزشكي فوق تخصص روانپزشکي کودک و نوجوان دانشيار دانشگاه

     دکتر علي طلائي متخصص روانپزشكي دانشيار دانشگاه

     دکتر حميد طوفاني متخصص روانپزشكي استاديار دانشگاه

     دکتر ابراهيم عبدالهيان متخصص روانپزشكي فلوشيپ روانپزشکي کودک و نوجوان استاد دانشگاه

     دکتر محمدرضا فياضي بردبار متخصص روانپزشكي دانشيار دانشگاه

     دکتر فرهاد فريد حسيني متخصص روانپزشكي استاديار دانشگاه

     دکتر فاطمه محرري متخصص روانپزشكي فوق تخصص روانپزشکي کودک و نوجوان دانشيار دانشگاه

     دکتر نغمه مخبر متخصص روانپزشكي فلوشيپ سالمندان و نروسايکياتري استاد دانشگاه

     دکتر مرتضي مدرس غروي متخصص روانشناسي باليني استاديار دانشگاه

     دکتر پيمان هاشميان متخصص روانپزشكي فوق تخصص روانپزشکي کودک و نوجوان استاديار دانشگاه

متخصصین مغز و اعصاب و روانپزشک بیمارستان و مرکز آموزشی ابن سینا و دکتر حجازی

     دکتر علی رضا ابراهیمی

     شعله بهمن نخجوان

     دکتر هادی اسدپور

     دکتر علی ربانی زاده  معاونت درمان بیمارستان و مرکز اموزشی ابن سینا و دکتر حجازی

     دکتر فریبرز رضایی طلب

     محمود روشندل فدافن

     حميدرضا صالحيان

     رضا محسني بيرجندي

     ایرج وثوق

افتخارات گروه روانپزشکي

     گروه برگزيده آموزشي در چهارمين جشنواره شهيد مطهري

     گروه برتر آموزشي در ششمين جشنواره شهيد مطهري

     گروه برتر آموزشي در هفتمين جشنواره شهيد مطهري ارديبهشت 93  در زمينه کسب رتبه اول کشوري توسط دانشجويان دانشکده پزشکي در درس روانپزشکي در امتحان جامع پيش کارورزي – اسفند 91

     گروه برگزيده علوم باليني از نظر آموزش پزشکي عمومي براساس متندات لاگ پزشکي عمومي در سال 1393

     گروه برتر آموزشي براساس کسب تأييد در ارزشيابي پزشکي عمومي و تخصصي روانپزشکي

     گروه برتر در هفتمين جشنواره شهيد مطهري در زمينه آموزش دوره کارآموزي پزشکي عمومي براساس مستندات لاگ الکترونيک کارآموزي

     گروه برتر هفتمين جشنواره شهيد مطهري براساس ارزشيابي دانشجويان پزشکي