طرح درس و دوره

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

  ليست طرح درس ها

 

مدرس :  دکتر ابراهیم عبداللهیان

موضوع تدریس :

 اختلالات دفعی کودکان
درمان دارویی اختلالات اضطرابی
اختلال بیش فعالی و کمبود توجه
مدرس : دکتر محمد رضا فیاضی بردبار

موضوع تدریس :

اختلالات تجزیه ای
اختلالات مرتبط با استرس

درمان اختلالات وابستگی به مواد

مدرس :  دکتر فاطمه بهدانی

موضوع تدریس :

درمان اختلالات خلقی

اختلالات اضطرابی

اختلال افسردگي اساسي

اختلالات اضطرابی

اختلالات خلقي دو قطبي

اختلالات سایکوتیک

MPH با گرايش اعتياد

درمان اختلالات خلقی

طرح دوره چرخش سایکوسوماتیک رزیدنتهای روانپزشکی

 

مدرس : دکتر فاطمه محرری

موضوع تدریس :

اختلالات خلقي دو قطبي

درمان اختلالات شبه جسمي

اختلالات افسردگي در کودکان و  نوجوانان

اختلالات جنسی

درمان اختلالات جنسی

تئوري ذهن

ارتباط پزشک و بيمار

رازداري و حقيقت گويي

مدرس :  دکتر پیمان هاشمیان

موضوع تدریس :

تشخيص اختلالات شايع در کودکان و نوجوانان
درمان اختلالات سایکوتیک
اسکیزوفرنی
چرخش اعتياد
مدرس :  دکتر پریا حبرانی

موضوع تدریس :

اختلال اضطراب جدایی

اختلال بی اختیاری ادرار

 
مدرس :  دکتر علی آخوندپور منطقی

موضوع تدریس :

اختلالات شبه جسمي
اورژانسهاي روانپزشكي
اختلالات شخصيت
 
مدرس : دکتر مرتض مدرس غروی

موضوع تدریس :

آشنایی با آزمونهای روانی

آشنایی با درمانهای روانشناختی

 
 
مدرس :  دکتر نغمه مخبر

موضوع تدریس :

درمانهای دارویی اختلالات روانپزشکی در سالمندان
اختلالات شناختی
دوره  بهداشت عمومی 
 
مدرس :  دکتر

امير رضائي ارداني


موضوع تدریس :

دارو درماني در روانپزشكي

 كليات روانپزشكي
 اختلالات سوماتوفرم
 
 
مدرس :  دکتر سیّد علیرضا سجّادی

 


موضوع تدریس :

نسخه نويسي اختلالات شايع روان­پزشکي

درمانهای دارویی در روانپزشکی

شرح حال و نشانه شناسي روانپزشکي