ماموریت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بیمارستان و مرکز آموزشي، درماني و روان پزشکي ابن سينا و دکتر حجازي واقع در خراسان رضوي،  يکي از واحدهاي دانشگاه علوم پزشکي مشهد و از بزرگترين مراکز روان پزشکي کشور با 1145 تخت مي باشد كه در راستاي سياست هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  با توجه به ارتقاء مستمر كيفيت  مراقبت هاي بهداشتي  –  درماني و ايمني بيمار و كاركنان به امر آموزش و پژوهش و ارائه خدمات تشخيصي و درماني به كليه مراجعين اعصاب و روان شرق و شمال شرق کشور به ويژه زائرين بارگاه حضرت ثامن الائمه  مي پردازد. خدمات فوق به وسيله نيروهاي متخصص و مجرب و با استفاده ازامکانات و فن آوري هاي روز از قبيل کلينيک مرکز درمان درد (مدد) ، کلينيک خواب، واحد درمان هاي تحريکي مغز، واحد نوار مغز، بخش هاي فوق تخصصي روان پزشکي سالمندان و کودک و نوجوان، بخش درمان سوء مصرف مواد و بخش هاي روانپزشکي، آموزشي و درماني صورت مي پذيرد.