طرح های پژوهش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

رديف

 عنوان طرح                      

مجريان طرح                           

 بررسي زبان پريشي هاي  زيرقشري مرتبط با آسيب ناحيه استرياتوکپسولار
دکترنغمه مخبر-دکترمحمودرضا آذرپژوه
دکتر نادر جهانگيري
                                                    

2

 
بررسي تاثیر تحريك مكرر مغناطيسي فرا جمجمه اي در ناحيه خلفي-جانبي قشر جلوپيشاني مغز در كاهش نشانگان ترك مت آمفتامين در فاز حاد
 

دکتر پیمان هاشمیان- دكتر علي طلايي- دکتر امير رضايي اردانی

3

 
بررسی ارتباط  تیپ های شخصیتی با عملکرد شغلی در دستیاران پزشکی بخش های مختلف دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 

دکتر مخبر

 
بررسي تاثیر تحريك مكرر مغناطيسي فرا جمجمه اي در ناحيه خلفي-جانبي قشر جلوپيشاني مغز در كاهش نشانگان ترك هروئين کريستال در فاز حاد
 

دكتر علي طلايي- دکتر امير رضاييارداني

 
بررسي اثر جراحيGastric bypas بر سطح اضطراب و افسردگي وعزت نفس در افراد مبتلا به چاقي مرضي وارتباط آنها با نمایه توده بدنی
 

دکتر مخبر- دکتر توسلي- دکتر شقايق

 
ساخت و اعتباریابی مقدماتی پرسش­نامه رفتارهای خود-جرحی در بیماران بیمارستان روان­پزشکی ابن­سینای مشهد: بررسی تلویحات تشخیصی و درمانی
 

دکتر مدرس- دکتر سلطاني فر

 
مقایسه فراوانیتیپ های شانزده گانه نظریه مایرز-بریگز در بیماران مبتلا به سردرد تنشی و عروقی در مقايسه با گروه كنترل
 
دکتر مخبر- دکتر طلايي
 
 

 
بررسي اثر نوروفيدبک در درمان اختلال رياضي کودکان مقطع سوم ابتدايي
 

دکتر هاشميان

 
بررسي سطح سرمي آهن، روی و سرب در کودکان 12-6 سال مبتلا به ADHD  مراجعه کننده به کلينيک روانپزشکي در شهر مشهد در سال 89 و مقايسه با افراد سالم
 
دکتر عاطفه سلطاني فر
دکتر فرناز زاهدي اول

10

بررسی اثر درمانی نوروفیدبک در کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی
 دکتر بهداني- دکتر هاشميان

11

 بررسی اثر درمانی نوروفیدبک در کودکان مبتلا به اختلال افسردگي دکترسجادي- دکتر هاشميان

12

 
بررسی اثر درمانی نوروفیدبک در درمان شيشه
دکتر منطقي- دکتر هاشميان

13

 
بررسي اثرات دسموپرسين در اختلالات شناختي ناشي از تشنج درماني الكتريكي در بيماران بالغ روانپزشكي مبتلا به اختلال افسردگي مقاوم به درماني
 
دکترابراهيم عبدالهيان- دکترامير رضائي ارداني