مرکز تحقیقات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد،  از سال1388 فعاليت خود را در جهت گسترش پژوهش و آموزش در حوزه روان پزشکي در کشور آغاز نموده است. اين مرکز در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت روان جامعه و کمک به توليد علم و ارتقاء دانش و نگرش روان پزشکان، دستياران روانپزشکي و دانشجويان پزشکي و روان شناسي در زمينه هاي ذيل فعاليت مي کند:

  • برنامه ریزی در جهت انجام پژوهش های کاربردی در زمینه سلامت روان و روان پزشکي
  • انجام طرح­هاي پژوهشي با هدف بررسي شيوع اختلالات رواني در سطح جامعه
  • برنامه ريزي در جهت پيشگيري و درمان اختلالات رواني شايع
  • ايجاد واحدهاي پژوهشي مستقل در حيطه­هاي اعتياد، روان­پزشکي جامعه نگر، سايکونوروايمونولوژي، سالمندان و روان­پزشکي کودک و نوجوان
  • برقراری تبادلات علمی با سایر مراکز کشور و خارج از کشور

اين مرکز از سال 1389 تا 1394 بیش از 60 طرح و پايان‌نامه تحقيقاتی را نظارت و سرپرستی کرده و يا در اجرای آنها مشارکت داشته است. 60 مقاله از اين مرکز در همايش‌های داخلی و بين‌المللی ارائه شده و بیش از 200مقاله در مجلات پژوهشی داخل و مجلات بين‌المللی خارجی چاپ شده ‌است. مرکز تحقيقات همچنين در راستای اهداف خود، نسبت به توانمندسازي اعضای هيئت علمی و پژوهشگران در حوزه بهداشت روان نيز پرداخته است و  اقدام به برگزاري  بیش از 30 کارگاه در حوزه پژوهش و برنامه‌های بهداشت روان نموده است. از جمله کارگاه­هاي برگزار شده مي توان به سلامت ذهن در دوران ژنوم و پس از ژنوم،‌ اختلالات کنشی  جنسی در زنان و مردان، rTMS،‌ روش تحقيق،‌CBT، فراشناخت در اختلالات اضطرابي، زوج­درمانی با رویکرد سایکودینامیک،‌ طرح واره درماني و‌ سايکوسوماتيک اشاره کرد.

 آدرس وب سایت مرکز تحقیقات: http://pbsrc.mums.ac.ir/index.php