مدير گروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  نام و نام خانوادگی:

دکتر فاطمه محرري

 

 
  تحصيلات:

- دکترای حرفه ای پزشکی عمومی،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

- دکترای تخصصی روان پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد

- فوق تخصص روانپزشکي کودک و نوجوان

 
  سمت/ رتبه: عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
  تلفن: 37112722-0511  
  پست الكترونيكي:

mohararif1[at]mums.ac.ir

 
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (cv)

 
  آدرس محل كار

مشهد، انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي